Jedno Tělo Jeden Život

Informace týkající se zdraví fyzického a duševního

Vítejte do výzkumného centra těla a duše

Posted by HR on 03/12/2008

Tato stránka byla vytvořena, aby umožnila lidem jako jste vy najít informace, které by mohly vylepšit kvalitu jejich života.

Vyhledáváme a dělíme se s vámi o ty nejaktuálnější informace, které máme k dispozici, jež se zabývají lidskými vztahy, otázkami zdraví a také záležitostmi finančními.

Máme zájem, abyste se i vy zapojili do publikování relevantních článků, podělili se o své postřehy a zkušenosti, které mohou pomoci dalším lidem.

Napište nám, o čem byste na těchto stránkách chtěli číst, co považujete za důležité v oblasti kvality života.

Posted in Uncategorized | Označeno tagem: , , , | Leave a Comment »

Meditace 21. století aneb Moderní Technologie a Spiritualita

Posted by HR on 10/06/2009

Autor: Hana Rubinstejnova

Meditace je odedávna obecně uznávaným prostředkem k relaxaci. Její pozitivní vliv na psychické a fyzické zdraví člověka byl v posledních desítkách let prokázán a uznán i v lékařské komunitě. Za zmínku určitě stojí např. prospěch meditace pro osoby se zvýšeným krevním tlakem a sklonem k diabetu. V době každodenního stresu a shonu má ale málokdo z nás možnost vyčlenit si pravidelnou chvíli na tichou meditaci bez vnějších rušivých vlivů.

Základem úspěchu při klasické meditaci je schopnost soustředit se na „ticho mezi myšlenkami“ a nechat každou myšlenku volně plynout myslí, bez potřeby se jí věnovat. Nastolit tuto atmosféru klidu a soustředěnosti pomáhají meditační skupiny a kroužky, kde každý z účastníků je sice sám za sebe, ale cítí přitom podporu ostatních.

Překážky klasického meditačního nováčka

Pro nováčky v klasické meditaci je však nejtěžším kamenem úrazu disciplína a schopnost soustředit se na jeden bod v prostoru, poněvadž ignorovat vtíravé myšlenky jakéhokoliv druhu je poměrně nadlidské úsilí.

Moderní technologie na trhu s meditačnímu pomůckami

Na to právě kladli velký důraz vynálezci prostředku pro moderní meditace, který byl patentován pod názvem Holosync®. Tento druh meditace není náročný na čas, skupinové střetávání ani na nutnost se úporně soustředit na plápolající plamínek svíčky.

Podstata Holosync® je založena na mnohaletém výzkumu mozkových frekvencí člověka. Různé mozkové frekvence v průběhu každodenních činností a např. v období hlubokého spánku mají různý dopad na naše neurologické uspořádání. V době usínání se frekvence mozkové činnosti mění z frekvence Beta do frekvence Alfa. Při hlubokém spánku pak přes frekvenci Teta do nejhlubší frekvence Delta. Právě Teta a Delta jsou frekvence, do kterých jsou schopni se dostat dlouholetí meditační mistři. Hluboký meditační stav umožňuje ovládání funkcí lidského těla a žádanou reorganizaci buněk.

Tyto a další objevy v oblasti neurotechnologie a vlivu zvukových efektů na lidský organizmus umožnily odborníkům vytvořit komplexní, vysoce efektivní systém. Tento produkt s názvem Holosync® v sobě zahrnuje jak relaxační prvek, tak možnost osvobodit se od dlouhodobých emocionálních obtíží, které jsou v průběhu používání produktu postupně  odbourávány. K vedlejším účinkům používání tohoto moderního meditačního nástroje patří schopnost rychlejšího vnímání, zvýšená schopnost učit se novým věcem, mozková stimulace a klidnější spánek.

Jelikož se jedná o opravdu důkladně propracovaný a vědecky ověřený produkt, je v zájmu každého jeho uživatele přesně dodržovat předepsaný a prozkoušený postup pro dosažení žádaných výsledků.

KLIKNUTÍM ZDE MÚŽETE ZÍSKAT TENTO PROSTŘEDEK K MODERNÍ MEDITACI

(Upoznění: informace uvnitř linky jsou v anglickém jazyce)

Posted in zdraví | Označeno tagem: , | Leave a Comment »

Proč nepotlačovat své emoce?

Posted by HR on 04/06/2009

Autor: Hana Rubinstejnova

Zapírání a potlačování emocí má závažné důsledky. Vytváří jednak napětí ve vztazích s lidmi kolem nás a také značně přispívá k našim zdravotním potížím. Čím déle potlačujeme své negativní pocity, tím více škodlivých následků to může způsobit v našem těle.

Jak se pocity stanou potlačenými?

Pochopení plného rozsahu našich citů je materiál na celou knihu. Někteří znalci tvrdí, že jsme „emocionální stvoření”. Smutek, radost, štěstí, frustrace, zlost, zármutek – jen sama tato slova mají moc v nás vyvolat určité pocity. A je mnoho událostí v našem životě, které v nás vyvolají skutečné emoce.

Pojďme mluvit o potlačování nechtěných emocí.

Pocit, který máme, když jsme smutní nebo zarmoucení, je přirozený a má potřebu být patřičně prožitý. Uvědomělé prožití a projevení takového pocitu navenek, třeba i opakovaně, umožní jeho postupný odchod z naší mysli, přinese nám uvolnění. Naopak když se cítíme ohroženi nebo se stydíme dát své emoce najevo, jsou nuceny zůstat v naší mysli, uvnitř našeho těla, stávají se potlačenými.

Emocionální „balík

Tyto emoce, uvězněné v našem těle, musí být nějak drženy pod kontrolou, jinak bychom je neustále vnímali. Protože naše tělo tvoří dokonalý systém, i na to bylo předem připraveno.

Nejlepší způsob k „zabalení“  těchto emocí, aby mohly být bezpečně uschovány v místech, kde budou nejméně škodit, by se mohl nazývat “tučnění”.  Materiálem k jejich obalení je totiž tělesný tuk. A nejvhodnějším místem k jejich uložení, co nejdále od životně nezbytných orgánů jako je srdce a plíce, jsou partie břicha a stehen.

Někdy je náš organizmus přetížen mnoha potlačenými emocionálními záležitostmi, které je zapotřebí udržovat pod kontrolou. V takových případech se tyto oblasti tělesného tuku rozšíří a zaujmou nová místa v těle, což vede k dalšímu zvyšování nadváhy a k dalším problémům .

Znovuprožití dávných emocí

Od doby, kdy jsme se o své emoce “postarali uvnitř”, potlačili je, může uplynout  třeba několik let. Na nepříjemné události, které je vyvolaly, jsme se snažili zapomenout, když najednou se odněkud vynoří zdánlivě zapomenutý bolestný pocit, potlačovaná vzpomínka.

Co dělat, když se vynoří na povrch?

1) Jedna varianta je taková, že se postaráme o to, abychom tuto nechtěnou emoci z našeho vědomí rychle  vytlačili. A možná si ještě pro jistotu pochutnáme na něčem sladkém nebo tučném, abychom měli jistotu, že nevítaný pocit zůstane zase tam,  kde byl doposud.

2) Je ale jiná možnost.  Emoci, která tak náhle vyplavala na povrch, se nebráníme, naopak si dovolíme “ponořit” se do ní, abychom pocítili její plnou sílu (pokud by to bylo např. při řízení auta, raději zastavíme). Záleží na rozsahu tohoto pocitu a na jeho souvislosti s událostmi v minulosti. Tak můžeme cítit buď nutkání k pláči nebo potřebu projevit svou emoci nějakým jiným způsobem. Důležité v takovém připadě je se této emoci plně poddat a naplno ji prožít. Opětné procítění toho, co jsme měli dávat najevo už v době skutečné události, nám dává možnost se tohoto emocionálního závaží zbavit a osvobodit se tak od následných obtíží spojených s potlačováním této emoce.

Projevy potlačených emocí

  • Máte nějaká kila nadváhy a nemůžete najít vysvětlení?
  • Míváte časté rozepře – hádky s lidmi kolem vás a vzápětí si nemůžete vzpomenout, o co vlastně šlo a proč jste se do takové hádky vůbec pustili?
  • Cítíte se frustrovaní z věcí ve vašem životě nebo z lidí, se kterými přicházíte do styku?

Jestliže jste odpověděli alespoň jednou ano, zaměřte na tyto situace svou pozornost.

Až se budete příště nacházet těsně před takovou situací, uvědomte si, že je to spíš váš “balík potlačených emocí”, co ovlivńuje vaše chování v té chvíli, než lidé nebo události odehrávající se kolem vás.

Posted in Uncategorized | Označeno tagem: , , , | Leave a Comment »

Jste Tvůrce, nebo Oběť?

Posted by HR on 02/06/2009

Autor: Hana Rubinstejnova

Představte si, že:

  • čekáte v dopravní zácpě cestou na letiště;
  • čekáte dlouhou dobu na obsluhu v restauraci, abyste si mohli objednat jídlo během polední přestávky;
  • sedíte v čekárně u lékaře v objednanou dobu a o půl hodiny později vás ještě stále nezavolali dovnitř.

Jaká je vaše reakce?

Zůstali byste klidní, využili tento čas k meditaci, zorganizování myšlenek, prohlížení okolí nebo se zapojili do konverzace s cizími lidmi s vírou v ten nejlepší výsledek?

Nebo byste byli spíše frustrovaní a ulevovali si formou hněvu na lidi kolem sebe?

To, jestli zůstaneme klidní, nebo nás takováto situace vystresuje, záleží na míře zodpovědnosti, kterou pociťujeme k událostem svého života. Pocity hněvu a stresu jsou důsledkem sníženého stupně našeho zapojení se do tvorby naší každodenní reality.

Existují dvě skupiny lidí, rozdělené podle reakcí na podobné situace:

Tvůrci

Tuto skupinu tvoří lidé, kteří na sebe berou plnou zodpovědnost za všechno, co se  v jejich životě odehrává. Jsou přesvědčeni, že cokoliv se jim děje, je důsledkem jejich jednání nebo nečinnosti a zároveň příležitostí se situací patřičně naložit.

Ve stresových situacích tito lidé zůstanou v klidu, přeloží své schůzky, přerezervují letenky, čas čekání vyplní nějakou užitečnou činností apod.

Oběti

Toto je skupina lidí, kteří věří, že mají pouze minimální nebo vůbec žádný vliv na svůj vlastní život. Kvalita jejich života je nejspíš nižší, než jakou by si sami představovali.

Když se ocitnou v zátěžové situaci, cítí se v jejím zajetí a mají pocit bezvýchodnosti. Tehdy jejich dlouho potlačovaná zloba a frustrace vyplavou na povrch. Jakou formu bude mít projev jejich  vzteku a bezmoci navenek, záleží na jejich charakteru. Tou nejčastější a “sociálně přijatelnou” je použití jazyka a ostrých slov.

Chcete se změnit?

Skupina, se kterou se vy sami více ztotožňujete, odráží vaše vnitřní myšlenky a vnější reakce. Nicméně to není vytesáno do kamene. Každý z nás může změnit, co se mu na vlastním životě nelíbí.  Chceme-li s tím něco dělat, musíme se naučit uvědoměle vnímat svou současnou situaci a porozumět svému vnitřnímu chápání okolního světa.

Změna je proces sestávající z několika kroků, přičemž porozumění a uvědomělé vnímání jsou jeho základními kameny.

Posted in Uncategorized | Označeno tagem: , , , , , | Leave a Comment »